Czytaj wszystkie
  • Zawarcie Umowy Ramowej o współpracy z T-Mobile przez spółkę zależną Emitenta
  • Informacja dotycząca opóźnienia w publikacji skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2015.
  • Komentarz Zarządu spółki Hyperion S.A. dot. artykułu zamieszczonego na telko.in
  • Złożony wniosek w sprawie rozliczenia kosztów kwalifikowanych MSS
  • Zmiana terminu zakończenia projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa "

 Hyperion S.A. to technologiczny holding wyspecjalizowany w budowie i kompleksowej obsłudze infrastruktury światłowodowej.

Jako właściciel 100 % akcji Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o., spółka realizuje strategię, zgodnie, z którą stanie się pośrednikiem, świadczącym usługi transmisji danych, a także dzierżawy i sprzedaży łączy światłowodowych.

Dzięki przebudowie, zainicjowanej przez nowe władze spółki w 2014 roku, Hyperion jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się firm na polskim rynku dostawców infrastruktury światłowodowej. Jako „operator dla operatorów” spółka staje się naturalnym partnerem dla wszystkich podmiotów zainteresowanych wykorzystywaniem łączy szerokopasmowych w Małopolsce.

Adresatami usług są operatorzy telefonii komórkowej, operatorzy sieci telekomunikacyjnych i telewizji kablowych, dostawcy internetowi, a także instytucje publiczne i placówki edukacyjne oferujące punkty dostępowe w swoich budynkach.

 

Hyperion S.A.

ul. Podwale 3 lok 18
00-252 Warszawa

KRS: 0000250606
Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

NIP: 813-30-88-162
REGON: 690694666
Kapitał zakładowy: 32.668.611 zł

Adres do korespondencji:

ul. Grzybowska 4 lok 246
00-131 Warszawa

 

lub

ul. Potkanowska 54 A
26-600 Radom

Biuro obsługi Klienta

48 381 01 01 

801 05 11 11 

sekretariat@hyperion.pl

           22 254 54 23

 

Hyperion S.A.
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl