Grupa Hyperion Małopolska Sieć Szerokopasmowa Polishwersja polska Englishwersja angielska
Czytaj wszystkie
Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
  • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.12.2016r.
  • Powołanie Wiceprezesa Zarządu
  • Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia akcjonariuszy na dzień 29.06.2016 r
  • Raport z kontroli infrastruktury telekomunikacyjnej MSS
  • Nabycie sieci telekomunikacyjnej PAI
  • Informacja dotycząca opóźnienia w publikacji skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2015.
  • Zawarcie Umowy Ramowej o współpracy z T-Mobile przez spółkę zależną Emitenta

Hyperion S.A.

to technologiczny holding wyspecjalizowany w budowie i kompleksowej obsłudze infrastruktury światłowodowej.

Jako właściciel 100 % akcji Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o., spółka realizuje strategię, zgodnie, z którą stanie się pośrednikiem, świadczącym usługi transmisji danych, a także dzierżawy i sprzedaży łączy światłowodowych.

Dzięki przebudowie, zainicjowanej przez nowe władze spółki w 2014 roku, Hyperion jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się firm na polskim rynku dostawców infrastruktury światłowodowej. Jako „operator dla operatorów” spółka staje się naturalnym partnerem dla wszystkich podmiotów zainteresowanych wykorzystywaniem łączy szerokopasmowych w Małopolsce.

Adresatami usług są operatorzy telefonii komórkowej, operatorzy sieci telekomunikacyjnych i telewizji kablowych, dostawcy internetowi, a także instytucje publiczne i placówki edukacyjne oferujące punkty dostępowe w swoich budynkach.

 

Hyperion S.A.

adres

Plac Trzech Krzyży 3

00-535 Warszawa

 

KRS: 0000250606
Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

NIP: 813-30-88-162
REGON: 690694666
Kapitał zakładowy: 36.518.611 zł

Adres do korespondencji:

adres

Plac Trzech Krzyży 3
00-535 Warszawa

 

lub

adres

ul. Potkanowska 54 A
26-600 Radom

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

48 381 01 01 

801 05 11 11 

e-mail

Biuro Zarządu

sekretariat@hyperion.pl

telefon       

 

Hyperion S.A.
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa