Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

2006

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
numer tytuł
23-2006 Umowa nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
22-2006 Umowa nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
21-2006 Warunkowa umowa nabycia udziałów w Biurze Usług Teletechnicznych Telprojekt Sp. z o.o.
20-2006 Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii B, wprowadzonych do obrotu giełdowego w wyniku ich rejestracji w KDPW po zmianie PDA
19-2006 Rejestracja podwyższenia kapitału zakladowego Spółki
18-2006 Aneksy do umów nabycia udziałów w DataNet Sp. z o.o.
17-2006 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2006r.
16-2006 Zawarcie umowy kredytu w rachunku bieżącym
15-2006 Warunkowa umowa nabycia udziałów w DataNet Sp. z o.o.
14-2006 Nabycie udziałów w spółce Metronet Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie
13-2006 Nabycie udziałów w spółce Intelink Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
12-2006 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Hyperion S.A.
11-2006 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2006r.
10-2006 Subskrypcja i sprzedaż akcji Hyperion S.A.
9-2006 Wprowadzenie do obrotu akcji serii A oraz praw do akcji serii B, a także ustalenie pierwszego dnia ich notowań
8-2006 Rejestracja papierów wartosciowych w KDPW S.A.
7-2006 Wyjaśnienie do raportu kwartalnego nr QSr 2/2006 - korekta błędu pisarskiego
6-2006 Dopuszczenie do obrotu akcji serii A i B oraz PDA serii B spółki Hyperion S.A.
4-2006 Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji i PDA Hyperion S.A. do obrotu na GPW na rynku podstawowym
5-2006 Oświadczenie Zarządu Hyperion S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
3-2006 Przydziała akcji serii B
2-2006 Cena emisyjna Akcji Oferowanych HYPERION S.A.
1-2006 Przystąpienie do systemu ESPI (raport nr 1/2006)

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

sekretariat@hyperion.pl

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa