Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

2007

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
numer tytuł
57-2007 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
56-2007 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
55-2007 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
53-2007 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
54-2007 Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji emitenta
52-2007 Zawarcie umowy o przeprowadzenie publicznej emisji akcji Spółki
51-2007 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
49-2007 Zawarcie aneksów do znaczących umów
50-2007 Zawarcie znaczącej umowy
48-2007 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
46-2007 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
45-2007 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
44-2007
43-2007 Uchwały podjęte na NWZ HYPERION S.A. w dniu 22 października 2007 r.
41-2007
42-2007 Zawarcie umów o czasowym wyłączeniu zbywania akcji Spółki
39-2007 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
38-2007 Zawarcie Zawarcie umowy między akcjonariuszami HYPERION S.A.
37-2007 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
31-2007 Korekta raportu bieżącego nr 31/2007. [załącznik]
36-2007 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
35-2007 Zwołanie NWZA Spółki i porządek obrad
34-2007 Powołanie prokurenta Spółki
31-2007 Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej HYPERION
32-2007 Wybór biegłego rewidenta
30-2007 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
26-2007 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
25-2007 Zawarcie znaczącej umowy
24-2007
22-2007 Ujawnienie informacji poufnej
20-2007 Zawarcie znaczących umów
21-2007
19-2007 Zwołanie ZWZA Spółki i porządek obrad
18-2007
17-2007 Zawarcie znaczących umów
16-2007 Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
15-2007 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ HYPERION S.A.
14-2007 Uchwały podjęte na ZWZ HYPERION S.A. w dniu 29 czerwca
13-2007 Ujawnienie informacji poufnej
11-2007 Zwołanie ZWZA Spółki i porządek obrad
10-2007 Zawarcie znaczącej umowy
9-2007 Zawarcie umowy z NTT System S.A.
6-2007 Nabycie udziałów w MEDIACON Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu
8-2007 Nabycie udziałów w RAMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
5-2007 Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji
4-2007 Umowa nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
3-2007 Nabycie udziałów w DataNet Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie
2-2007 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 r.
1-2007

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

sekretariat@hyperion.pl

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa