Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

2008

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
numer tytuł
79-2008 Realizacja programu nabycia akcji własnych emitenta
80-2008 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
77-2008 Realizacja programu nabycia akcji własnych emitenta
78-2008 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
74-2008 Realizacja programu nabycia akcji własnych emitenta
75-2008 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
76-2008 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
73-2008 Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych emitenta
72-2008 Informacja o uchwałach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Atol sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
71-2008 Zawiadomienie o objęciu akcji emitenta
70-2008 Rejestracja połączenia spółek zależnych od Hyperion S.A.
69-2008 Zawarcie znaczącej umowy
68-2008 Opinie biegłego rewidenta
66-2008 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C
67-2008 Wybór biegłego rewidenta
65-2008 Uchwała o połączeniu spółek
64-2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ HYPERION S.A.
63-2008 Wykaz uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 29 sierpnia 2008 r.
62-2008
60-2008
61-2008 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
57-2008 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
58-2008 Tekst jednolity statutu Spółki [załącznik]
56-2008 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C
55-2008 Rejestracja spółki zależnej
54-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi [załącznik]
53-2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ HYPERION S.A. w dniu 27 czerwca 2008 r.
52-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi [załącznik]
50-2008 Korekta raportu bieżącego nr 50/2008 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
51-2008
48-2008
50-2008 Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
47-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi [załącznik]
45-2008 Zawarcie znaczącej umowy
42-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi [załącznik]
43-2008 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2007 r.
39-2008 Zawiadomienie o objęciu akcji emitenta
40-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi [załącznik]
38-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi [załącznik]
35-2008 Wybór biegłego rewidenta
36-2008
34-2008
33-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
32-2008 Złożenie Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zawieszenie postępowania
31-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
30-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
29-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
28-2008
25-2008 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
26-2008 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
27-2008
23-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
24-2008 Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji emitenta
22-2008
21-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
20-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
18-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
19-2008 Zawiadomienie o objeciu akcji emitenta
17-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
16-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
15-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
14-2008 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
11-2008 Korekta raportu bieżącego nr 11/2008 w sprawie zawarcia znaczących umów
13-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
12-2008 Zawarcie umów o ustanowienie zastawu rejestrowego
11-2008
10-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi [załącznik]
8-2008 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 r.
9-2008 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 r. [załącznik]
7-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
5-2008 Korekta raportu bieżącego nr 05/2008 w sprawie transakcji osób związanych z osobami nadzorującymi [załącznik]
6-2008
5-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
4-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
3-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]
2-2008 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
1-2008 Transakcje podmiotów związanych z osobami nadzorującymi. [załącznik]

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

sekretariat@hyperion.pl

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa