Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

2009

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
numer tytuł
98-2009 Zawarcie aneksów do znaczących umów
97-2009 Nabycie akcji Spółki HYPERION S.A.
96-2009 Zawarcie aneksu do porozumienia akcjonariuszy
95-2009 Nabycie akcji Spółki HYPERION S.A.
94-2009 Zbycie akcji Spółki
93-2009 Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki
92-2009
91-2009 Zawarcie porozumienia przez akcjonariuszy Spółki
90-2009 Rejestracja przez KDPW akcji Spółki serii C
89-2009 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Spółki serii C i E
88-2009 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
87-2009 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ HYPERION S.A. w dniu 17 września 2009 r.
85-2009 Zbycie akcji spółki
83-2009 Zawarcie porozumienia przez akcjonariuszy Spółki
82-2009 Odwołanie Zarządu Spółki
80-2009 Wybór biegłego rewidenta
79-2009 Nabycie akcji Spółki Hyperion S.A.
78-2009 Tekst jednolity statutu Spółki [załącznik]
77-2009 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
76-2009 Zbycie akcji spółki
75-2009 Zbycie akcji spółki
74-2009 Zbycie akcji spółki
73-2009 Zbycie akcji spółki
72-2009 Zawiadomienie o objęciu akcji
70-2009 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ HYPERION S.A. w dniu 29 czerwca 2009 r.
71-2009 Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w HYPERION S.A.
66-2009
65-2009 Treść proponowanej zmiany umowy Spółki, o której mowa w RB 64/2009
63-2009 Zbycie akcji Spółki
62-2009 Komentarz Zarządu do raportu kwartalnego za I kwartał 2009 r.
61-2009 Zawarcie znaczącej umowy
60-2009 Zmniejszenie przez TFI Allianz udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%
59-2009 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2009 r.
58-2009 Realizacja przez Spółkę� programu nabycia akcji własnych
57-2009 Realizacja przez Spółkę� programu nabycia akcji własnych
56-2009 Realizacja przez Spółkę� programu nabycia akcji własnych
55-2009 Realizacja przez Spółkę programu nabycia akcji własnych
54-2009 Realizacja przez Spółkę programu nabycia akcji własnych
53-2009 Realizacja przez Spółkę programu nabycia akcji własnych
52-2009 Realizacja przez Spółkę programu nabycia akcji własnych
51-2009 Zawarcie aneksów do umów o ustanowienie zastawu rejestrowego
50-2009 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki za IV kwartał 2008 r.
48-2009 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 10 lutego 2009 r.
49-2009 Rozpoczęcie przez Spółkę programu skupu akcji własnych
45-2009 Realizacja programu nabycia akcji własnych emitenta
46-2009 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
41-2009 Realizacja programu nabycia akcji własnych emitenta
42-2009 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
43-2009 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
44-2009 Tekst jednolity statutu Spółki
39-2009 Realizacja programu nabycia akcji własnych emitenta
40-2009 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
37-2009 Realizacja programu nabycia akcji własnych emitenta
38-2009 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
36-2009 Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych emitenta
35-2009 Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "WMC-NET" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
32-2009 Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 r.
33-2009 Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
28-2009 Realizacja programu nabycia akcji własnych emitenta
29-2009
30-2009 Realizacja programu nabycia akcji własnych emitenta
31-2009
26-2009 Realizacja programu nabycia akcji własnych emitenta
27-2009
23-2009 Realizacja programu nabycia akcji własnych emitenta
24-2009
21-2009 Realizacja programu nabycia akcji własnych emitenta
22-2009
19-2009 Realizacja programu nabycia akcji własnych emitenta
20-2009
15-2009 Realizacja programu nabycia akcji własnych emitenta
16-2009
17-2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 r.
18-2009 Zawarcie znaczącej umowy
11-2009 Realizacja programu nabycia akcji własnych emitenta
12-2009 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
13-2009 Realizacja programu nabycia akcji własnych emitenta
14-2009 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
7-2009 Realizacja programu nabycia akcji własnych emitenta
8-2009 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
9-2009 Realizacja programu nabycia akcji własnych emitenta
10-2009 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
5-2009 Realizacja programu nabycia akcji własnych emitenta
6-2009 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
4-2009 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
3-2009 Realizacja programu nabycia akcji własnych emitenta
2-2009 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
1-2009 Realizacja programu nabycia akcji własnych emitenta

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

sekretariat@hyperion.pl

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa