Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

2010

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A

numer tytuł
52-2010 Podpisanie listu intencyjnego z Yorkville Advisors LCC – inwestycja w HYPERION S.A. w kwocie 3 mln Euro
51-2010 Wykonanie zapłaty ze znaczącej umowy oraz pośrednie nabycie udziałów w STREAM Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
50-2010 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z grupą Banków – finansowanie dalszego rozwoju w kwocie 0, 24 mld zł
49-2010 Wykonanie warunku zawieszającego ze znaczącej umowy poprzez uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji
47-2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 listopada 2010 r.
46-2010 Kluczowe dane finansowe Spółki HYPERION S.A. dotyczące działalności w III kwartale 2010 r. oraz narastająco za trzy kwartały 2010 r.
45-2010 Zawarcie porozumienia przez akcjonariuszy Spółki
44-2010 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
41-2010 Zawiadomienie o nabyciu akcji otrzymane od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
40-2010 Realizacja przedpłaty oraz częściowe wykonanie warunków
39-2010 Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta
37-2010 Korekta raportu bieżącego nr 37/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r.
38-2010 Tekst jednolity Statutu Spółki
[załącznik]
37-2010 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki
36-2010 Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu
35-2010 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
34-2010 Rozpoczęcie procesu połączenia podmiotów zależnych od Spółki
33-2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2010 r.
5-2010 Korekta raportu bieżącego nr 5/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r.
29-2010 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
28-2010 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej o nabyciu akcji Spółki
27-2010 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki
26-2010 Odwołanie prokury i zmiany w składzie Zarządu Spółki
24-2010 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
25-2010 Zawarcie aneksów do umów o ustanowienie zastawu rejestrowego
23-2010 Powołanie prokurenta Spółki
22-2010 Uzupełnienie raportu bieżącego Spółki nr 21/2010 z dnia 19 marca 2010 r.
21-2010 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
19-2010 Stanowisko Zarządu w przedmiocie wezwania ASTER do sprzedaży akcji Spółki
18-2010 Odwołanie i powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki
19-2010 Korekta do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 roku
[załącznik]
17-2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 marca 2010 r.
3-2010 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 3/2010 z dnia 12 stycznia 2010 r.
13-2010 Nabycie akcji Spółki
11-2010 Rezygnacja osób nadzorujących Spółkę
10-2010 Nabycie akcji Spółki
9-2010 Zbycie akcji Spółki
9-2010 Korekta raportu bieżącego nr 9/2010 z dnia 05 stycznia 2010 r.
6-2010 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
7-2010 Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.
[załącznik]
5-2010 Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2010 r.
4-2010 Odwołanie prokury
3-2010 Powołanie członków Zarządu Spółki
2-2010 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
1-2010 Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

sekretariat@hyperion.pl

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa