Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

2012

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
numer tytuł
45-2012 Informacja Zarządu Hyperion S.A. w przedmiocie projektu „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”.
44-2012 Zawarcie Umowy Zmieniającej i Ujednolicającej Umowę Kredytów Inwestycyjnych oraz Kredytu w Rachunku Bieżącym.
43-2012 Informacja znaczącego akcjonariusza.
42-2012 Wybór oferty Hyperion S.A. na nabycie udziałów w spółce „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako najkorzystniejszej.
41-2012 Zmiana w składzie Zarządu Hyperion S.A., życiorysy nowo powołanych członków Zarządu Hyperion S.A.
40-2012 Zawarcie umowy potrącenia wierzytelności ze spółką Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
39-2012 Złożenie oferty nabycia udziałów w spółce „Małopolska Sieć Szerokopasmowa” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
38-2012 Zawarcie umowy objęcia akcji.
37-2012 Zmiana w składzie Zarządu Hyperion S.A.
36-2012 Informacja znaczącego akcjonariusza.
35-2012 Informacja znaczącego akcjonariusza.
34-2012 Zmiana w składzie Zarządu Hyperion S.A.
33-2012 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce Netshops.pl Sp. z o.o.
32-2012 Zmiana w składzie Zarządu Hyperion S.A.
31-2012 Zawarcie umowy sprzedaży akcji.
30-2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki
29-2012 Realizacja Programu skupu akcji własnych w okresie od 25 czerwca 2012 roku do 29 czerwca 2012 roku.
28-2012 Realizacja Programu skupu akcji własnych w okresie od 18 czerwca 2012 roku do 22 czerwca 2012 roku.
27-2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2012 roku.
26-2012 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2012 roku.
25-2012 Realizacja Programu skupu akcji własnych w okresie od 28 maja 2012 roku do 01 czerwca 2012 roku.
24-2012 Informacja znaczącego akcjonariusza.
23-2012 Informacja znaczącego akcjonariusza.
22-2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2012 roku – porządek, materiały.
21-2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2012 roku.
20-2012 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.
19-2012 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2012 roku.
18-2012 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
17-2012 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
16-2012 Wybór biegłego rewidenta
15-2012 Zmiana w składzie Zarządu Hyperion S.A., życiorys nowo powołanego członka Zarządu Hyperion S.A.
14-2012 Zawarcie Umowy Zmieniającej i Ujednolicającej Umowę Kredytów Inwestycyjnych oraz Kredytu w Rachunku Bieżącym.
13-2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 maja 2012 roku – porządek, materiały.
12-2012 Zmiana w składzie Zarządu Hyperion S.A., życiorys nowo powołanego członka Zarządu Hyperion S.A.
11-2012 Informacja znaczącego akcjonariusza.
10-2012 Informacja znaczącego akcjonariusza.
9-2012 Realizacja Programu skupu akcji własnych w okresie od 27 lutego 2012 roku do 02 marca 2012 roku.
8-2012 Sprostowanie do raportu bieżącego nr 7/2012 z dnia 03 lutego 2012 roku.
7-2012 Realizacja Programu skupu akcji własnych w okresie od 30 stycznia 2012 roku do 03 lutego 2012 roku.
6-2012 Realizacja programu skupu akcji własnych w okresie od 23 stycznia 2012 roku do 27 stycznia 2012 roku.
5-2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.
4-2012 Realizacja Programu skupu akcji własnych w okresie od 09 stycznia 2012 roku do 13 stycznia 2012 roku.
3-2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.
[załącznik]
2-2012 Realizacja Programu skupu akcji własnych w okresie od 03 stycznia 2012 roku do 05 stycznia 2012 roku.
1-2012 Rozpoczęcie realizacji Programu nabywania akcji własnych oraz informacja nt. warunków Programu nabywania akcji własnych.

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

sekretariat@hyperion.pl

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa