Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

2017

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
49-2017 Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Hyperion S.A. i Grupy Kapitałowej Hyperion za I półrocze roku obrotowego 2017
48-2017 Otrzymanie uproszczonych wniosków wierzycieli o ogłoszenie upadłości Spółki wraz z postanowieniem Sądu o wstrzymaniu ich rozpoznania
47-2017 Wypowiedzenie znaczącej umowy
46-2017 Informacja dotycząca postępowania sanacyjnego
45-2017 Umorzenie postępowania sanacyjnego
44-2017 Postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego
43-2017 Informacja dotycząca Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za I kwartał 2017 roku
42-2017 Wykaz unieważnionych dokumentów akcji serii F
41-2017 HYPERION S.A. Akcjonariusze posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Emitenta w dniu 30 czerwca 2017 roku.
39-2017 Korekta numeracji raportu bieżącego Emitenta z dnia 30 czerwca 2017.
39-2017 HYPERION S.A. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S.A w dniu 30 czerwca 2017 roku.
39-2017 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok.
38-2017 Otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta
37-2017 Publikacja informacji poufnej
36-2017 Akcjonariusze posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Emitenta w dniu 8 czerwca 2017 roku.
35-2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hyperion S.A w dniu 8 czerwca 2017 roku.
34-2017 Uchwała Zarządu ws. wymiany dokumentów akcji serii F spółki Hyperion S.A.
33-2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. na dzień 30.06.2017 r.
32-2017 Nabycie znacznego pakietu akcji przez Prezesa Zarządu
31-2017 Zawiadomienie w trybie art.19 ust. 1 MAR
30-2017 Zbycie znacznego pakiety akcji MNI S.A.
29-2017 Zawiadomienie w trybie art. 69 zwiększenie akcji Marek Południkiewicz
28-2017 Zawiadomienie w trybie art. 69 zwiększenie akcji Agata Piechocka
27-2017 Złożenie do KDPW rejestracja akcji F
26-2017 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2017
25-2017 Obiniżenie kapitału zakładowego Hyperion S.A.
24-2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.06.2017r.
23-2017 Wybór biegłego rewidenta
22-2017 Publikacja raportów rocznych za rok 2016 Emitenta
21-2017 Wypowiedzenie umowy na badanie
20-2017 Objęcie udziałów w MSS Sp. z o.o.
19-2017 Rozpczęcie procesu dematerializacji akcji serii F
18-2017 Zmiana terminów publikacji raportów rocznych Emitenta
17-2017 Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
16-2017 Korekta zawiadomienia
15-2017 Zawiadomiwniw e trybie art.69 ust. 
14-2017 Zawiadomenie w trybie art.69 ust.1
13-2017 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
12-2017 Akcjonariusze pow. 5 % NWZ w dniu 15.02.2017r. 
11-2017 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion w dniu 15.02.2017 r.
10-2017 Korekta zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 MNI S.A.
09-2017 Rezygnacja Członka RAdy Nadzorczej Emitenta
08-2017 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 MNI S.A.
07-2017 Nabycie znacznego pakietu akcji
06-2017 Terminy raportów okresowych w roku 2017
05-2017 Podwyższenie kapitału zakładowego MSS
04-2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. na 15 lutego 2017 r.
03-2017 Powołanie prezesa Zarządu Emitenta
02-2017 Podpisanie umowy ramowej przez Małopolską Sieć Szerokpasmową Sp. z o.o.
01-2017 Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

sekretariat@hyperion.pl

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa