Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

Notowania

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A

Miejsce notowań

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Ticker GPW

HYP

ISIN

PLHPRON00017

Data debiutu

18 sierpnia 2006 roku

Akcje Spółki znajdują się w indeksach:

 

WIG

Indeks spółek notowanych na GPW

WIG-Poland

Indeks krajowych spółek giełdowych

WIG-TELKOM

Indeks Spółek z sektora telekomunikacja

Audytor

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o

REGON

690694666

NIP

813-30-88-162

KRS

0000250606

Wszystkie akcje Spółki Hyperion S.A.:

  • są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • są w pełni opłacone,
  • uprawniają do 1 głosu każda (nie ma akcji uprzywilejowanych),
  • zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • mają formę zdematerializowaną i znajdują się w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLHPRON00017.

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

sekretariat@hyperion.pl

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa