Grupa Hyperion Małopolska Sieć Szerokopasmowa Polishwersja polska Englishwersja angielska

Informacje finansowe (2007)

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) 2007
Przychód netto 11 461,00
Zysk operacyjny 1 808,00
Zysk brutto 2 320,00
Zysk netto 2 095,00
Przepływy netto -17 191,00
Przepływy netto z działalności operacyjnej 3 214,00
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -28 496,00
Przepływy netto z działalności finansowej 8 091,00
Aktywa 60 439,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 852,00
Zobowiązania długoterminowe 4 722,00
Zobowiązania krótkoterminowe 8 863,00
Kapitał własny 46 587,00
Kapitał zakładowy 11 475,00
Liczba akcji (tys. szt.) 11475
Wartość księgowa na akcję (PLN) 4,06
Zysk netto na akcję (PLN) 0,18

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

KRS: 0000250606
Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

NIP: 813-30-88-162
REGON: 690694666
Kapitał zakładowy: 32.688.611 zł

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

48 381 01 01 

801 05 11 11 

e-mail

Biuro Zarządu

sekretariat@hyperion.pl

telefon       

 

Hyperion S.A.
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa