Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

Informacje finansowe (2013)

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
Wybrane dane finansowe 2013 (w tys zł)
Przychód netto 19 095
Zysk operacyjny 4 811
Zysk brutto 3 176
Zysk netto 3 825
Przepływy netto -15
Przepływy netto z działalności operacyjnej 1 349
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -1 063
Przepływy netto z działalności finansowej -301
Aktywa 120 463
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 67 598
Zobowiązania długoterminowe 1
Zobowiązania krótkoterminowe 67 525
Kapitał własny 52 865
Kapitał zakładowy 13 501
Liczba akcji (tys. szt.) 12 307
Wartość księgowa na akcję (PLN) 4,30
Zysk netto na akcję (PLN) 0,31

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

KRS: 0000250606
Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

NIP: 813-30-88-162
REGON: 690694666
Kapitał zakładowy: 32.688.611 zł

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

sekretariat@hyperion.pl

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa