Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska
Czytaj wszystkie
Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
  • Obniżenie kapitału zakładowego Hyperion S.A,
  • Wypowiedzenie umowy na badanie
  • Rozpoczęcie procesu dematerializacji akcji Emitenta serii F
  • Zmiana terminów publikacji raportów rocznych
  • Objęcie udziałów w MSS
  • Zmiany w składzie Zarzadu Emitenta

Hyperion S.A.

to technologiczny holding wyspecjalizowany w budowie i kompleksowej obsłudze infrastruktury światłowodowej.

Jako właściciel 100 % akcji Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o., spółka realizuje strategię, zgodnie, z którą stanie się pośrednikiem, świadczącym usługi transmisji danych, a także dzierżawy i sprzedaży łączy światłowodowych.

Dzięki przebudowie, zainicjowanej przez nowe władze spółki w 2014 roku, Hyperion jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się firm na polskim rynku dostawców infrastruktury światłowodowej. Jako „operator dla operatorów” spółka staje się naturalnym partnerem dla wszystkich podmiotów zainteresowanych wykorzystywaniem łączy szerokopasmowych w Małopolsce.

Adresatami usług są operatorzy telefonii komórkowej, operatorzy sieci telekomunikacyjnych i telewizji kablowych, dostawcy internetowi, a także instytucje publiczne i placówki edukacyjne oferujące punkty dostępowe w swoich budynkach.

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

[email protected]

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa