Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

Akcjonariat

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
Akcjonariusz Liczba akcji Udział procentowy
Beata Odżga-Szypulska 7 912 832 24,22
Voqbue Management Ltd 6 520 000 19,96
MNI S.A. 5 544 000 16,97
Andrzej Wasilewski 3 665 751 11,22
Agata Piechocka 3 570 000 10,93
Marek Południkiewicz 2 356 470 7,21
Pozostali poniżej 5% jednostkowo 3 099 558 9,49
        razem  32 668 611 100

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

[email protected]

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa