Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

Aktualności

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A

Ogłoszenie dot. ZWZ Spółki z dnia 24.09.2020
30.09.2020

Hyperion S.A. (KRS 250606) informuje, iż na ZWZ Spółki dnia 24.09.2020 r. nie stawił się żaden akcjonariusz, stąd nie było możliwości wyboru podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki. Realizując jednak przepis art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), Spółka raz pierwszy wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, wskazując jednocześnie iż tak długo jak walne zgromadzenie nie podejmie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego ten rejestr, Spółka nie ma możliwości przeprowadzenia procesu dematerializacji akcji.

« powrót

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

[email protected]

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa