Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

Financial data (2007)

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
Selected financial data   (in ths PLN) 2007
 Net revenue 11 461,00
 Operating profit  1 808,00
 Gross profit  2 320,00
 Net profit  2 095,00
 Net cash flow -17 191,00
 Net cash flow from investments 3 214,00
 Net cash flow from financial activities -28 496,00
 Net cash flow 8 091,00
 Assets 60 439,00
 Liabilities and provisions for liabilities 13 852,00
 Long-term liabilities 4 722,00
 Current liabilities 8 863,00
 Equity 46 587,00
 Share capital 11 475,00
 Number of shares (in ths) 11475
 Book value per share (in PLN) 4,06
 Net profit per share (PLN) 0,18

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

KRS: 0000250606
Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

NIP: 813-30-88-162
REGON: 690694666
Kapitał zakładowy: 32.668.611 zł

Adress for correspondence:

ul. Polna 42 lok 4

00-635 Warszawa

 

Call Center :

786 040 303

Biuro Zarządu

[email protected]

 

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa