Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

Financial data (2008)

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
Selected financial data   (in ths PLN) 2008
 Net revenue 10 954,00
 Operating profit  -1 325,00
 Gross profit  641,00
 Net profit  -12,00
 Net cash flow -815,00
 Net cash flow from investments 3 978,00
 Net cash flow from financial activities -2 883,00
 Net cash flow -1 910,00
 Assets  
 Liabilities and provisions for liabilities 18 503,00
 Long-term liabilities 9 564,00
 Current liabilities 7 905,00
 Equity 46 897,00
 Share capital 11 797,00
 Number of shares (in ths) 11797
 Book value per share (in PLN) 3,98
 Net profit per share (in PLN) -0,00

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

KRS: 0000250606
Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

NIP: 813-30-88-162
REGON: 690694666
Kapitał zakładowy: 32.668.611 zł

Adress for correspondence:

ul. Polna 42 lok 4

00-635 Warszawa

 

Call Center :

786 040 303

Biuro Zarządu

[email protected]

 

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa