Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

Shareholder structure

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
Shareholder Shares number Voting rights share (%)
Beata Odżga-Szypulska 7 912 832 24,22
Voqbue Management Ltd 6 520 000 19,96
MNI S.A. 5 544 000 16,97
Andrzej Wasilewski 3 665 751 11,22
Agata Piechocka 3 570 000 10,93
Marek Południkiewicz 2 356 470 7,21
Pozostali poniżej 5% jednostkowo 3 099 558 9,49
     razem 32 668 611 100

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

KRS: 0000250606
Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

NIP: 813-30-88-162
REGON: 690694666
Kapitał zakładowy: 32.668.611 zł

Adress for correspondence:

ul. Polna 42 lok 4

00-635 Warszawa

 

Call Center :

786 040 303

Biuro Zarządu

[email protected]

 

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa