Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

Informacje finansowe (2008)

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) 2008
Przychód netto 10 954,00
Zysk operacyjny -1 325,00
Zysk brutto 641,00
Zysk netto -12,00
Przepływy netto -815,00
Przepływy netto z działalności operacyjnej 3 978,00
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -2 883,00
Przepływy netto z działalności finansowej -1 910,00
Aktywa 65 400,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 503,00
Zobowiązania długoterminowe 9 564,00
Zobowiązania krótkoterminowe 7 905,00
Kapitał własny 46 897,00
Kapitał zakładowy 11 797,00
Liczba akcji (tys. szt.) 11797
Wartość księgowa na akcję (PLN) 3,98
Zysk netto na akcję (PLN) -0,00

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

[email protected]

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa