Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

Informacje finansowe (2009)

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) 2009
Przychód netto 10 421,00
Zysk operacyjny -5 436,00
Zysk brutto -2 549,00
Zysk netto -2 032,00
Przepływy netto -2 388,00
Przepływy netto z działalności operacyjnej 18,00
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej 15,00
Przepływy netto z działalności finansowej -2 421,00
Aktywa 67 800,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 319,00
Zobowiązania długoterminowe 7 677,00
Zobowiązania krótkoterminowe 13 654,00
Kapitał własny 45 481,00
Kapitał zakładowy 12 307,00
Liczba akcji (tys. szt.) 12307
Wartość księgowa na akcję (PLN) 3,70
Zysk netto na akcję (PLN) -0,17

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

[email protected]

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa