Grupa Hyperion Polishwersja polska Englishwersja angielska

Informacje finansowe (2012)

Wielkość Tekstu:
A
A
A
Kontrast:
A
A
Wybrane dane finansowe 2012 (w tys zł)
Przychód netto 16 496
Zysk operacyjny 671
Zysk brutto -456
Zysk netto -490
Przepływy netto -321
Przepływy netto z działalności operacyjnej 2 629
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej 3 819
Przepływy netto z działalności finansowej -6 769
Aktywa 94 703
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 859
Zobowiązania długoterminowe 5
Zobowiązania krótkoterminowe 50 805
Kapitał własny 43 844
Kapitał zakładowy 12 307
Liczba akcji (tys. szt.) 12 307
Wartość księgowa na akcję (PLN) 3,56
Zysk netto na akcję (PLN) -0,04
 

 

Hyperion S.A.

zmiana adresu

adres

Polna 42 lok 2

00-635 Warszawa

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
KRS: 0000250606
REGON: 690694666
NIP: 8133088162
 
Wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 ZŁ
 
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 36 518 611,00 ZŁ

Adres do korespondencji:

adres

Polna 42 lok 2
00-635 Warszawa

 

telefon

Biuro obsługi Klienta

786 040 303 

e-mail

Biuro Zarządu

[email protected]

       

 

Hyperion S.A.
© Hyperion.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa

Hyperion grupa kapitałowa